Ydelser

Public eller private cloud? Hosting a la carte? Vi er der for dig!

Siden 2005 har Hostingkompagniet leveret alt inden for infrastruktur, cloud computing og hosting. De tekniske løsninger og navnene for dem har ændret sig flere gange i den periode, men for vores kunder er resultatet det samme: En IT-løsning, som bare virker og virker – og som giver energi i stedet for at tage den.

Vores forretning er bygget på pålidelighed og service. Men det der virkelig gør os anderledes, er, at vi behandler dig som om du var vores eneste kunde. Vi kan ikke vente med at hjælpe. Kontakt os for at finde ud af, hvordan vi kan løfte din infrastruktur til det næste niveau, med løsninger baseret på standardprodukter analyserer vi sammen dit behov og foreslår den bedste løsning.

Skræddersyede IT-løsninger til SMV’er

Hostingkompagniet tager altid udgangspunkt i kundens behov og laver en løsning, som passer. Derfor er der ikke to løsninger, som er helt ens. Dog falder de fleste løsninger inden for en af disse tre kategorier:

  • Hosting frit valg: I køber udvalgte hostingydelser og har typisk en del af IT-driften selv
  • Private cloud: Alt er stort set outsourcet; vi er jeres IT-afdeling, bare på en anden lokation
  • Public cloud: Vi hjælper jer med at komme på en af de store public clouds

De enkelte dele er mere udførligt beskrevet i menuen til venstre. Desuden har vi lavet eksempler på, hvordan delene kan kombineres til løsninger, som passer til forskellige typer virksomheder.

Fordele ved outsourcing

Vores kunder outsourcer deres IT, fordi det giver dem stordriftsfordele selv med ganske få brugere og dermed direkte besparelser. Der er fire argumenter, vi møder igen og igen:

Direkte besparelser

Vedligehold af server, løn til intern eller ekstern IT-person, konsulenthonorarer og indkøb af software og licenser. Det udgiftsbillede er velkendt i virksomheder, som selv driver deres IT. Samlet set løber det hurtigt op og det varierer som regel meget fra måned til måned. Når I outsourcer jeres IT-drift til os, får I del i vores stordriftsfordele. Det er faktisk så effektivt, at I sparer penge samtidig med, at vi er i stand til at drive en sund forretning.

Fokus på egen forretning

Fokus på egne kernekompetencer og et ønske om at overlade IT til specialisterne. Små som store danske virksomheder vælger denne løsning, fordi den fungerer godt for dem. Vores kunder fortæller om medarbejdere, som er lettede over at slippe for at have ansvaret for IT-driften, fordi de føler, at de ikke har nok viden og fuldt overblik. IT-drift i de forkerte hænder kan give anledning til megen bekymring, ekstra tidsforbrug – og selvfølgelig IT-problemer, som kunne være undgået.

Øget datasikkerhed

Vi oplever, at mindre og mellemstore virksomheder er klar over, at det er vigtigt at sikre sine data, og at man har etableret rutiner for at gøre det. Samtidig får vi også spørgsmålet, om man gør det godt nok; er man sikret mod hackere, nye og opfindsomme former for cyberkriminalitet, kører backup’en som den skal? Ved at outsource til Hostingkompagniet nyder I for eksempel godt af en særdeles solid og altid opdateret firewall, og I slipper naturligvis helt for at tænke på backup af data.

Pragmatiske og fleksible

Outsourcet og alligevel tæt på, når der er brug for det. Vores kunder fortæller, at de oplever os som pragmatiske og lette at arbejde sammen med. Supportspørgsmål og andre spørgsmål klares over telefon eller mail med det samme, vi kender vores kunder, store såvel som små og deres løsninger. Det betyder, at vi meget hurtigt forstår, hvad en henvendelse drejer sig om, uden en masse forklaringer og baggrund. Vi er også pragmatiske, når vi indgår aftaler. Det betyder, at vi kigger på jeres virksomhed, jeres behov og forventede træk på vores ressourcer, når vi beregner prisen.

Økonomi

Prisen i midten

Hostingkompagniets priser ligger nogenlunde i midten, ikke for lave og ikke for høje. Det er et bevidst valg. Hvis priserne bliver for lave, går det ud over kvaliteten i vores ydelser, og det kan vi ikke stå inde for. Hvis priserne bliver for høje, har vi ikke været dygtige nok til at konfigurere og optimere løsningerne.

Individuel løsning, individuel pris

Der er ikke to kundeløsninger, der er ens og derfor bruger vi ikke faste priser eller listepriser. Når vi ved, hvad I allerede har af løsning, kender jeres ønsker for fremtiden samt jeres økonomiske ramme, laver vi et forslag til en løsning. Mange af vores kunder oplever en aftale med Hostingkompagniet som en anledning til at få ryddet op i deres IT-løsning. Eller sagt på en anden måde: IT-løsninger har det med at sande til, så man ofte har og betaler for en mere omfattende løsning, end der er brug for.

Få et overslag eller skriftligt tilbud

Kontakt os via telefon, kontaktformular, mail eller chat, hvis du har brug for et hurtigt overslag for, hvad en løsning vil koste jer. Når vi ved, hvor mange brugere I er, om I skal have mailadresser og MS Office-pakke og hvilket økonomisystem, I evt. bruger, kan vi give jer et overslag, så I får en idé om niveauet. Og når vi har haft en dialog, kan vi lave et bindende skriftligt tilbud, som tager højde for de specielle forhold, som gør sig gældende i jeres virksomhed.