SQL database

Optimal drift af SQL uden gener for kontorserveren

Hvis jeres applikationer benytter en SQL database kan denne med fordel lægges på en af vores dedikerede SQL servere. Det vil sige at driften af SQL databasen bliver optimal, samtidig med at kald til databasen ikke påvirker svartiderne på kontorserveren.

Alt efter hvor meget diskplads og processorkapacitet man ønsker til sin SQL database, kan dette sættes op.

Når man har en SQL-service hos Hostingkompagniet får man også stillet et administationsværktøj til rådighed, hvor data kan trækkes direkte ud af databasen uden om applikationen.