IT strategi / IT chef

Outsourcet IT-chef

Hvis I har outsourcet jeres IT for at kunne skære ned på egne IT-ressourcer, så er I ikke alene! Og så har I måske også oplevet, at I er kommet til at mangle IT-indsigt, når der skal laves IT-strategi eller når IT skal integreres i forretningen, f.eks. i forbindelse med produktudvikling. I Hostingkompagniet har vi flere konsulenter med stor erfaring med IT-strategi fra forskellige typer af virksomheder. Vi kan derfor tilbyde en erfaren IT-chef, som kan udarbejde og fremlægge IT-forslag og -strategier for ledelsen med et typisk tidsforbrug på 5-10 timer om måneden. Dette er en langt billigere model end at have en IT-chef ansat og ofte vil den være mere effektiv, bl.a. fordi den enkelte konsulent kan trække kollegers specialviden.

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om vores kompetencer inden for IT-strategi.